Speerpunten van Hart voor Zuid-Sinaï​

Voor en met de lokale bevolking

Het is niet onze intentie de situatie voor bedoeïenen louter naar ons inzicht te veranderen. De culturele omstandigheden – gewoontes, gebruiken, ideeën – in de Sinaï verschillen nogal van die in West-Europa, en opvattingen over de juiste of meest noodzakelijke hulp kunnen dus nogal uiteenlopen. Of simpelweg door ons over het hoofd gezien worden. Het verbeteren van de levenskwaliteit van bedoeïenen is dan ook onmogelijk zonder hulp en advies vanuit deze bevolkingsgroep. Dit is geen vanzelfsprekendheid, zo blijkt uit ervaringen met hulporganisaties in Zuid-Sinaï. Ontwikkelingshulp hee soms de neiging nogal betweterig te zijn jegens de bevolkingsgroepen die het beoogt te helpen. Dit is een veel gemaakte fout in Zuid-Sinaï. Verderop in dit boekwerk gaan we hier wat dieper op in.

In samenwerking met de lokale bevolking houdt in dat wij met bedoeïenen van uiteenlopende gemeenschappen overleggen over waar en waarvoor hulp het hardst nodig is. Hierbij wordt niet alleen advies gevraagd aan mannelijke vertegenwoordigers, maar vooral ook met vrouwen. Daarnaast helpen bedoeïenen mee met de opzet en uitvoering van projecten. Een goed voorbeeld hiervan is het Kamelenproject van Rashid. Hierover verderop meer informatie.

Kleinschaligheid

Tekenend aan de hulp die Hart voor Zuid-Sinaï biedt zijn de korte lijntjes. Dat wil zeggen: leden van het bestuur zijn goed bekend met de lokale situatie, en weten waar hulp nodig is. Keep abreast of free pokies app for android. Via onze betrouwbare contacten binnen de bedoeïenenbevolking kunnen onder andere weduwen en zieken opgespoord worden, waarna deze ter controle door een lid van Hart voor Zuid-Sinaï bezocht zullen worden.

Weten wat er speelt

Dit sluit aan bij het vorige punt, met de toevoeging dat overleg met de lokale bevolking onmogelijk zou zijn indien wij geen toegang zouden hebben tot de juiste personen. Natuurlijk gaat het er evenmin om dat Hart voor Zuid-Sinaï klakkeloos uitvoert wat bedoeïenen vragen.

Het gaat om overleg. Dit overleg is enkel mogelijk met een brede kennis van de cultuur en samenleving van bedoeïenen én Egyptenaren in de regio.

Directe hulp in combinatie met langetermijnvisie

Naast acties die directe behoe en bevredigen is het voor Hart voor Zuid- Sinaï vooral ook belangrijk ons te richten op de toekomst. Dat wil zeggen: er zijn ook projecten die niet direct resultaat oogsten, maar op de langere termijn des te meer.

Het daadwerkelijk bestrijden van armoede en uitzichtloosheid onder de inheemse bevolking gebeurt natuurlijk niet door hen continu spullen te schenken. Dat is plat gezegd dweilen met de kraan open. Toch is het af
en toe noodzakelijk, aangezien de situatie op het moment nou eenmaal slecht is. Velen hebben geen toegang tot enige vorm van inkomsten. Middels andere projecten hopen we een bijdrage te kunnen leveren aan een minder hulpbehoevende positie van bedoeïenen in de toekomst. Hiervoor is een lange adem nodig, en visie. Denk hierbij aan initiatieven om werkgelegenheid te creëren, of voorlichtingsbijeenkomsten over ondermeer gezondheids- en tandheelkundige zorg om veel voorkomende gezondheidsproblemen tegen te gaan.

Het ideale project omvat natuurlijk meerdere doelen. Een voorbeeld hiervan is Rashid’s Kamelenproject. Dit project helpt kamelen en daarmee hun eigenaren die voor inkomsten van de dieren a ankelijk zijn, maar niet voor hen kunnen zorgen. Als het project zich uitbreidt, kan dit weer zorgen voor werkgelegenheid.

Mens en dier

Onze doelgroep is in eerste instantie de bedoeïenenbevolking van Zuid-Sinaï. Maar ook dieren hebben het zwaar in deze regio. Zo zijn de laatste jaren vele kamelen naar de slager gebracht, of losgelaten op de straten van bevuilde dorpen omdat hun bazen geen geld meer hebben om de dieren te voeden. De dieren op straat eten plastic en worden ziek, of worden – vooral ’s nachts – aangereden en langs de kant van de weg laten liggen waarna ze een langzame, pijnlijke dood sterven. Inmiddels worden in Nuweiba deze dieren geholpen via een Kamelenproject van Feel-the-desert, dat door stichting Hart voor Zuid-Sinaï wordt geste- und.

Katten en honden zijn geen huisdieren voor (de meeste) Bedoeïenen
en Egyptenaren. Ze leven op straat – intens slecht behandeld door de mensen die zij tegenkomen, levend van vuilnis, niet zelden verminkt en bezaaid met vlooien en andere beestjes en ziektes. Het is in en in triest, maar ondertussen planten de dieren zich in rap tempo voort.
Er zijn tal van buitenlandse initiatieven langs de Rode Zeekust om deze dieren te helpen. Maar gezien hun aantal is dit onvoldoende. Katten en honden zijn gebaat bij gedegen opvangcentra en castratie/sterilisatie. Het beste zou zijn een omslag in de denkwijzen over deze dieren door Egyptenaren en Bedoeïenen, maar als het al gaat gebeuren, zal het heel langzaam gaan.

Contact

  • 06 23770876
  • info@stichtinghartvoorzuidsinai.nl

Hart voor Zuid Sinaï

Tekenend aan de hulp die Hart voor Zuid-Sinaï biedt zijn de korte lijntjes. Dat wil zeggen: leden van het bestuur zijn goed bekend met de lokale situatie, en weten waar hulp nodig is. Via onze betrouwbare contacten binnen de bedoeïenenbevolking kunnen onder andere weduwen en zieken opgespoord worden, waarna deze ter controle door een lid van Hart voor Zuid-Sinaï bezocht zullen worden.

© Stichting Hart voor Zuid Sinaï

Design by Not a Parrot